S-Ž

sales promotion - podpora prodeje; reklama na místě prodeje

sample - ukázkový vzorek

sampling - bezplatné rozdávání či prodej vzorků konečným spotřebitelům

sampler - realizuje sampling

scrollbar - posuvná lišta na webových stránkách

share - podíl na trhu - určuje v % podíl médií na celkové sledovanosti - procento ze všech diváků, kteří se v dané době věnují sledování televize (definice ATO)

share of spending - procentuální podíl investic do reklamy (klienta, kategorie produktů nebo značky) v daném období

showroom - místnost sloužící k předvádění (představení, propagaci) výrobků

sign - znak, ukazatel, firemní značka, známka

signmaking - označení pro přípravu a výrobu reklamních nápisů a znaků ze samolepící fólie, na vývěsní štíty, ale i na gravírování, vyřezávání a jiné obrábění rozličných druhů nápisů včetně světelné reklamy, orientačních systémů či ve spojení s počítačem řízené tiskové systémy i velkoplošný tisk
sítotisk - je tisková technika založená na protlačování barvy průchodnými místy obrazové šablony. V sítotisku se více než v jiných tiskových technikách využívá přímých barev. Sítotisk umožňuje tisknout na celou škálu různých médií, např. plast,textil papír atd. Velmi často se ho využívá také  k nanášení laku na tiskoviny vytištěné například ofsetem ( je možné lakovat jenom určité vybrané části - tzv. parciální lak)

slepotisk - reliéfní tisk prováděný tiskovou formou bez barvy nebo razicí formou, popř. pomocí razicí matrice (slepé ražení), např. do kůže, výpalu do dřeva, silného kartonu atd.

slide - diapozitiv

slideshow - samovolný sled zobrazovaných obrázků

snapshot - obrázek momentální zobrazené situace na monitoru

software - programové části počítače

spam - nevyžádaná pošta

speaker - zpravidla rozhlasový či televizní hlasatel uvádějící programové celky

speciální operace - netradiční způsob komercionalizace rozhlasové, televizní stanice. Klasická forma reklamy (tzn. prodej reklamního času v reklamních pásmech) může být doplněna či nahrazena speciálními operacemi, ze kterých je nejčastější sponzorování, dále se může jednat o hostování v pořadech, účast na přípravě soutěží atd.

spender - ten, kdo utrácí (za reklamu)

splash - úvodní animace na webu

sponsor-ship - sponzorování; spojení události nebo vysílání v rozhlase či televizi se jménem sponzora, který poskytuje finanční prostředky na tuto akci. Zpravidla jde o citaci klientova jména, produktu či jiné klientovy prezentace před pořadem, během něj nebo za ním, včetně autopromotion těchto pořadů, a to za předem určenou cenu.

sponzoring - je formouPR. = plánování, organizace, realizace a kontrola aktivit, které jsou spojeny s poskytováním peněžních nebo věcných prostředků subjektům ve sportovní, kulturní nebo sociální oblasti s cílem dosažení podnikatelských cílů v oblasti marketingu a komunikace.

sponzorský vzkaz - sponzorský spot, vysílaný před, během nebo za pořadem, který je sponzorován. Jedná se buď o samotnou citaci sponzorova jména nebo i jeho reklamní sdělení.

SSL - zabezpečený přenos informací po internetu

statické stránky - stránky se stálým obsahem, vytvářené zpravidla manuálně

storyboard - obrázkový scénář

succes story - marketingový materiál sloužící k podpoře prodeje. Na trhu reklamy spočívá ve svědectví konkrétního zákazníka o úspěšné reklamní kampani. Udává cíl kampaně, popisuje její průběh a uvádí konkrétní výsledky.

supervizor - osoba pověřená dozorem nad určitou etapou reklamní kampaně, resp. nad chodem práce reklamní agentury, např.: account supervizor zodpovědný za styk s klientem

support - podpora

spad – nutný přídavek pro kvalitní tisk grafiky až ke kraji

stříbření – viz. termoražba

šnajtky – viz. ořezky

štoček – tisková matrice pro flexotisk

tag - kódová značka v HTML

target group - viz. cílová skupina

teaser - je vícefázová forma komunikace. V první fázi má vzbudit zvědavost,nalákat k dalšímu sledování, protože až  v dalších fázích se adresát dozví více.

telemarketing - resp. telefonní marketing; nabídka produktů a služeb prostřednictvím telefonu, dále též průzkum trhu.

teleshopping - televizní relace reklamního charakteru nabízející výrobky či služby jejich předvedením s mluveným komentářem.

tender - konkurs mezi agenturami

termoražba - používá se pro zvýraznění grafického prvku na tiskovinách, zejména na obálce, pomocí škály různobarevných kovových materiálů, nejčastěji barvou zlatou a stříbrnou

testemonial reklama - reklama založená na autentických výpovědích spokojených zákazníků

thumbnail - náhled (obrázku) na kliknutí

TIFF - nekomprimovaný grafický formát (ve vysoké obrazové kvalitě)

timing - načasování, časový plán

tiráž – najdeme v časopisech a knihách,  jsou tam iniciály nakladatelů, vydavatelů, tiskárny, redaktorů atd.

total viewing - celkový počet minut strávených sledováním časové periody všemi osobami dohromady

trade mark - ochranná známka, obchodní značka

tutorial - průvodce programem

update - aktualizace, novější verze

UV lak – lak nanášený ofsetem nebo sítotiskem, který ochrání tiskovinu před UV zářením, dále rozmazáním a částečně proti vodě. Nanesený na části tiskoviny (tzv. parciální UV lak) slouží k zatraktivnění tiskovin

URL - internetová adresa (např. http://www.pure.cz)

vazba – spojování stran v tiskovině
V1 – Sešitová měkká vazba, vazba sešitových brožur. Šitá na šicí lince nejčastěji dvěma skobičkami nebo očky. Formát: max. 350 x 550 mm; min. 65 x 65 mm; síla hřbetu max. 6 mm. Počet stran musí být vždy dělitelný čtyřmi – standardně se zapisuje jako 4 strany obálka +  např. 20 stran vnitřních. Při běžné gramáži papíru bývá rozsah omezen na cca 100 stran.
V2 - lepená měkká vazba, vazba lepených brožur. Jednotlivé listy nebo složky posnášené za sebou, které vytváří tzv. blok jsou, v hlavě vyfrézovány a pak pomocí syntetického lepidla na lepící lince zavěšeny do obálky, jejíž gramáž závisí na počtu stran a ohybuje se obvykle od 175 g do 300 g. Formát: max. 320 x 320 mm; min. 75 x 75 mm; síla hřbetu 3 - 40 mm.
V3 - bloková měkká vazba, vazba blokové brožury, blok listů je prošitý drátěnými skobkami a následně se ručně zavěšuje do obálky. Velmi málo používaná vazba, pouze e výjimečných případech kdy např. publikace nemá dostatečný počet stran aby lepidlo v hlavě dokázalo udržet listy pohromadě. Nevýhodou této vazby je fakt, že skoba se většinou prolisuje obálkou a je tedy vidět.
V4 - šitá měkká vazba, vazba šitých brožur Vazba používaná pro často namáhané tiskoviny (např.: učebnice a manuály). Jednotlivé listy jsou posnášeny do složek (16 i více stran) a ty jsou prošity tavnou nití ve hřbetu a zavěšeny do obálky. Roztřepený konce nití tam zůstávají a v lepidle působí jako výztuha, která celou vazbu zpevní.
V5 – knižní blok šitý nebo lepený zavěšený do desek z lehčené lepenky
V6 - leporelo – Tuhá vazba: knižní blok je zavěšen do tuhých desek
V7 – knižní blok šitý zavěšený do tuhých desek s kombinovaným potahem, poloplátěná vazba s deskami potaženými papírem, hřbet je potažen většinou plátnem. Už se nepoužívá.
V8 – pevná vazba nebo také knižní vazba, Sešité složky listů jsou zavěšeny do kartonu, který je vlepen do tvrdých desek. Ty jsou potaženy plátnem, na kterém zpravidla bývá ražba.
V8a - desky jsou potaženy laminovaným papírem.
V8b - papírový potah
V8c - potah z jiného neknihařského materiálu. Tato vazba je považována za nejkvalitnější a nejtrvanlivější, a proto také nejdražší. Technologicky je náročnější než předchozí vazby.
V9 - Vazba z plastů, vazba s deskami z plastů ztužených neměkčenou folií PVC nebo lepenkou
V9a vazba s neztuženými deskami, jen z měkčeného PVC
Speciální vazby: spirálová vazba, Hřebenová vazba (také TRV)

vektor alias vektorová grafika - obrázek tvořený přesnými křivkami,

V.I.P. (Very Important Person) - osoby, resp. osobnosti, které z titulu svého postu mají značný vliv na formování veřejného mínění

visits - počet návštěv na internetu- počet skutečných návštěvníků, kteří za dané období (měsíc, den) vstoupili na daný server

vizuál - je cokoliv, co lze zobrazit (tzv. vizualizovat) ve vztahu k nabízenému produktu

weekly reach - kumulovaná poslechovost, sledovanost za posledních 7 dní - počet (podíl) osob zasažených médiem za 1 týden

wobbler - papírový poutač s potiskem, který se umístěn u zboží na regálu a "blembáním" má vzbudit zájem o výrobek

zip - hojně rozšířená forma komprese souborů

zlacení - viz. termoražba