Audiovizuální tvorba

Od rozhlasového spotu po TV kampaň. 3D animace, sponzorský odkaz, televizní spot, firemní prezentace či image film o firmě.

To vše vytváříme od fáze námětu přes produkci až do vysílací podoby.

AGRO CS - TV sponzoring
Servisbal Obaly s.r.o.- Výrobní video
ERV - Jednoduchá firemní prezentace
Reklamní kampaň Petra Aqua
Reklamní kampaň Agro
Reklamní kampaň Servisbal