ÚVOD » ZAJÍMAVOSTI » 22 věčných zákonů marketingu
ÚVOD » ZAJÍMAVOSTI » 22 věčných zákonů marketingu

22 věčných zákonů marketingu

"Pokud by bylo porušení jakéhokoli z uvedených 22 zákonů trestné, byla by ve vězení polovina světa.":-):)

Ač téměř notoricky známá pravidla, je až s podivem, jak často jsou porušována. Pokud vás toto téma zaujalo, rádi si o tom s vámi popovídáme osobně.

1. Zákon prvenství
Je lepší být první než být poslední

2. Zákon kategorie
Pokud nemůžete být v nějaké kategorii první, vytvořte si kategorii novou, v níž první být můžete.

3.Zákon povědomí
Je lepší být první v povědomí zákazníka než být první na trhu.

4.Zákon vjemu
Marketing není bitvou produktů – je to bitva vjemů.

5. Zákon úzkého zaměření
Nejúčinnější marketingový koncept se zaměřuje na „obsazení“ určitého slova nebo pojmu v mysli potenciálního zákazníka.

6. Zákon výlučnosti
Dvě firmy nemohou v mysli potenciálního zákazníka „obsadit“ stejné slovo.

7.Zákon žebříčku
Strategii zvolíme podle toho, na jaké příčce žebříčku jsme.

8. Zákon duality
Z dlouhodobého hlediska je každý trh závodem dvou koní.

9. Zákon protikladu
Pokud usilujete o druhé místo, vaše strategie bude určována vedoucí značkou.

10. Zákon rozdělení

Po nějakém čase se každá kategorie rozdělí a stanou se z ní dvě nebo více kategorií.

11.Zákon perspektivy
Účinky marketingu se dostavují až po určité době.

12. Zákon rozšíření řady
Jste vystaveni neodolatelnému tlaku zvyšovat hodnotu značky prostřednictvím jejího rozšiřování.

13. Zákon oběti
Abyste získali, musíte se něčeho vzdát.

14. Zákon atributů
Ke každému z charakteristických znaků existuje protikladný, účinný atribut.

15.Zákon upřímnosti
Když přiznáte něco negativního, získáte od zákazníka něco pozitivního.

16.Zákon singularity

V každé situaci vám jen jeden jediný krok může přinést podstatné výsledky.

17.Zákon nepředvídatelnosti

Budoucnost nemůžete předvídat – pokud ovšem nebudete vypracovávat také plány svých konkurentů.

18. Zákon úspěchu

Úspěch často vede k aroganci a arogance k neúspěchu.

19. Zákon neúspěchu
Neúspěch musíme očekávat a musíme ho akceptovat.

20. Zákon mediálního rozruchu

Skutečná situace je často naprostým opakem toho, jak je popisována v tisku.

21. Zákon akcelerace
Úspěšné programy nebývají založeny na módních vlnách, ale na dlouhodobých trendech.

22. Zákon zdrojů
Bez odpovídajících finančních zdrojů vaše myšlenka nevzlétne.